Witam Państwa na stronie

Kancelarii Adwokackiej Adwokata Wojciecha Wierzchowskiego

ul. Leszno 8 lok. 50,
01-192 Warszawa

Wojciech Wierzchowski

Kancelaria

W ramach wszechstronnej praktyki Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. Kancelaria operuje w zakresie wszystkich dziedzin prawa, począwszy od spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych, w tym reprezentację naszych klientów w sądach i urzędach, po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i przedsięwzięć gospodarczych.

Najwyższa jakość usług zapewniona jest nie tylko przez samodoskonalenie się i pogłębianie wiedzy lecz także współpracę z szerokim gronem wybitnych adwokatów i radców prawnych.

Sprawy Cywilne

Sprawy Karne

Sprawy Administracyjne

Wojciech Wierzchowski

O mnie

1996

magister prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

1996 – 1998

etatowy aplikant sądowy Sądu Okręgowego /d. Wojewódzkiego/ w Siedlcach

1996 – 1998

praktyka orzecznicza w ramach Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

1999 – 2001

aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Siedlcach

od 2001

Adwokat

2007 – 2008

członek Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni

Wojciech Wierzchowski

Oferta

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i do klientów indywidualnych. Kancelaria oferuje stałą jak i dorażną pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

Prawo Cywilne

przykładowo: w sprawach o zapłatę, windykację, należności, o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie, spraw własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, spadki i dziedziczenie a także: uczestnictwo w negocjacjach i tworzeniu umów.

Prawo Rodzinne

przykładowo: sprawy o rozwód i orzeczenie separacji, o unieważnienie małżeństwa, alimentacyjne, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, o władzę rodzicielską, podział majątku dorobkowego.

Prawo Pracy

przykładowo: sprawy o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę i innych umów o świadczenie pracy.

Szeroki zakres prawa obrotu gospodarczego

przykładowo:zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych, doradztwo w negocjacjach, tworzenie aktów prawa wewnątrz korporacyjnego. doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, przekształcania, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych, sprawy o ochronę własności intelektualnej przedsiębiorców, prawo energetyczne, prawo upadłościowe i naprawcze.

Szeroki zakres prawa karnego i wykroczeń

przykładowo: obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym, skazanych w postępowaniu wykonawczym, oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania, zastępowanie oskarżycieli posiłkowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Wojciech Wierzchowski

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie każdej ze spaw negocjowane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania i pracochłonności danej sprawy.

Każdorazowo brane są pod uwagę także indywidualne preferencje Klienta co do systemu wynagradzania.

W Kancelarii preferowane są następujące systemy wynagrodzenia:

Z

Wynagrodzenie ryczałtowe

w z góry określonej kwocie za daną sprawę lub etap postępowania.
Z

Wynagrodzenie godzinowe

uzależnione do czasu pracy poświęconego danej sprawie, gdy nie jest możliwe aprioryczne określenie pracochłonności danego zlecenia. W tym wypadku całkowity koszt pomocy prawnej świadczonej w okresie rozliczeniowym jest określany na podstawie zestaiwenia obejmującego informację o zakresie prac oraz czasie przeznaczonym ma ich wykonanie.

systemy mieszane:

Z

ryczałtowo - godzinowy

w którym część wynagrodzenia określona jest w kwocie stałej obejmującej określony wymiar godzinowy pracy, zaś praca w godzinach dodatkowych taryfikowana jest według stawki wynagrodzenia godzinowego
Z

ryczałtowo - success fee

w którym część wynagrodzenia określona jest w kwocie stałej a pozostałą część wynagrodzenia uzależnia się od sukcesu (success fee)
Wojciech Wierzchowski

Kontakt

Adres

ul. Leszno 8 lok. 50,
01-192 Warszawa

EMAIL

adwokat@wierzchowski.waw.pl

Telefon

604 969 328

Napisz do mnie